CHÍNH SÁCH BẢO DƯỠNG

CHÍNH SÁCH BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ MIỄN PHÍ XE MÁY ĐIỆN

  1. Thời hạn chương trình

➢   Chương trình bảo dưỡng định kỳ miễn phí (“BDĐKMP”) của Xe máy điện (“XMĐ”) bao gồm chi phí công lao động và phụ tùng thay thế là dầu phanh, không bao gồm các phụ tùng hao mòn như lốp, má phanh trong 3 năm hoặc 30.000 km tính từ ngày được ghi trên hóa đơn bán lẻ do các điểm bán hàng trực tiếp của VinFast hoặc do các Đại lý ủy quyền (“ĐLUQ”) xuất cho khách hàng tùy điều kiện nào đến trước.

➢  Số lần bảo dưỡng miễn phí là 7 lần tại các thời điểm:

 

 

Lần

 

Mc bảo dưỡng

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

Tháng 1 6 12 18 24 30 36
Km 1.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

 

➢  Để nhận được chương trình BDĐKMP, khách hàng mang xe vào làm dịch vụ trong thời gian không muộn hơn 10 ngày hoặc

số ki lô mét ± 1.000 km được ghi trên phiếu BDĐKMP tùy điều kiện nào đến trước (điều kiện này áp dụng cho cả lần BDĐKMP 36 tháng/30.000 km).

 

  1. Phạm vi áp dụng

➢     Áp dụng đối với XMĐ do VinFast sản xuất và phân phối trực tiếp hoặc thông qua mạng lưới ĐLUQ trên toàn quốc

➢     Các công việc BDĐKMP được ghi trên phiếu BDĐKMP phải được thực hiện tại các ĐLUQ của VinFast.

 

  1. Điều kiện sử dụng khuyến mại đối với khách hàng

➢     Khách hàng phải xuất trình Sổ BDĐKMP khi tới làm bảo dưỡng tại các ĐLUQ của VinFast để nhận được dịch vụ BDĐKMP.

➢     Sổ BDĐKMP hợp lệ phải có đầy đủ dấu treo của VinFast, chữ ký, dấu của ĐLUQ bán xe, chữ ký khách hàng và thông tin xe.

➢     Sổ BDĐKMP phải còn nguyên vẹn, không bị tẩy xóa, rách, nhòe, không rõ chữ và thông tin phải trùng khớp với thông tin xe.

➢    Những phiếu BDĐKMP chưa được sử dụng nhưng bị quá hạn về thời gian hoặc số ki lô mét như quy định trên sẽ không còn giá trị.

➢     Phiếu bảo dưỡng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc bất kỳ hiện vật khác (ví dụ như: quà tặng, vật tư, phụ tùng, …).

 

 

LCH BẢO DƯỠNG  ĐỊNH KỲ

 

 

STT

 

 

Ni dung bảo dưỡng

Quãng  đường  xe chạy hoặc thời gian sử dụng
Tháng thứ 1 6 12 18 24 30 36
x1000  km 1 5 10 15 20 25 30

 

1

 

Hệ thống tay phanh

KT KT KT KT KT KT KT
BT BT BT BT BT BT
2 Đèn/còi/hiển thị đồng hồ KT KT KT KT KT KT KT
3 Vỏ bọc và tay ga KT KT KT KT KT KT KT

 

4

 

Chân chống cạnh/chân chống đứng

KT KT KT KT KT KT
BT BT BT BT BT BT
5 Cơ cấu khóa cốp BT BT BT BT BT BT
7 Mức dầu phanh KT KT KT KT TT KT KT
8 Má phanh trước KT KT KT KT KT KT KT
9 Ống dầu phanh trước KT KT KT KT KT KT KT

 

 

10

 

 

Vành xe trước

Hình dạng bên ngoài KT KT KT KT KT KT KT
Bimoay  ơ KT KT KT KT KT KT KT
Bulong xuyên trục KT KT KT KT KT KT KT

 

11

 

Lốp xe trước

Chiều cao hoa lốp KT KT KT KT KT KT KT
Áp suất hơi KT KT KT KT KT KT KT

 

12

 

Cổ phốt

KT KT KT KT KT KT KT
BT
13 Giảm sóc trước KT KT KT KT KT KT KT
14 Má phanh sau KT KT KT KT KT KT KT
15 Ống dầu phanh sau KT KT KT KT KT KT KT

 

16

 

Vành xe sau

Hình dạng bên ngoài KT KT KT KT KT KT KT
Bulong xuyên trục KT KT KT KT KT KT KT

 

17

 

Lốp xe sau

Chiều cao hoa lốp KT KT KT KT KT KT
Áp suất hơi KT KT KT KT KT KT KT
18 Giảm sóc sau KT KT KT KT KT KT KT

 

6

 

Ắc quy

/Pin lithium

Tình trạng cọc bình KT KT KT KT KT KT KT
Tình trạng bên ngoài KT KT KT KT KT KT
19 Động cơ KT KT KT KT KT KT
Ghi chú:  KT = Kiểm tra          BT = Bôi trơn bằng mỡ          TT = Thay thế
                     
Vinfast - Hồng Sơn Star